Rodiny Srbska

Každý nový den přináší své vlastní změny, dojde k mnoha událostem, z nichž některé nemusí být vždy připraveny. Novým dnem je nová radost, nelibost, stres, nová známost a komunikace s mnoha lidmi. Tempo života se nyní výrazně změnilo a stalo se mnohem rychlejší.

Aby bylo možné vždy zůstat silné a schopné odolat všem možným obtížím, ke kterým dochází v životě, je třeba, aby v blízkosti byli vždy blízkí a domorodí lidé.

Je třeba, aby někdo poblíž mohl umístit rameno a rozložit pomocnou ruku, podporovat a sdílet radost. V takovém případě se může stát jen ta rodina pomoci a pomoci, bez níž nikdo nemůže zvládnout.

V Srbsku lze velmi dobře pochopit, jak důležité je, že v blízkosti jsou vždy blízcí a blízkí lidé. V této zemi, lidé museli projít tolik, a tak již od samého dětství v pěstounské péči dětem lásku, teplo a pochopení toho, jak důležité je uzavřít lidé byli pořád spolu, a porozumění v rodině vládla.

Srbská rodina obvykle nemá více než dvě nebo tři děti a první dítě v rodině se objeví brzy. Nicméně je žádoucí, aby rodina byla již dostatečně vybavena materiálem, když se dítě objeví v rodině. V Srbsku začíná výchova dětí pouze tehdy, když je dítě pouze v břicho matky.

Předpokládá se, že v tomto okamžiku může dítě už vnímat všechno, co mu bylo řečeno. Budoucí matky začnou mluvit se svými dětmi, řeknou jim příběhy a zpívají písně. V Srbsku zpívají velmi krásné písně a samotní Srbové, takže dítě musí znát a slyšet krásu národních písní ještě před jeho narozením.

narození dítěte – to je dovolená v jakékoliv rodině, a v Srbsku je to oslava, na které se pozvaní příbuzní, přátelé, milovaní, to vše za doprovodu obřadech. První den narození dítěte, jeho první zub a první krok, stejně jako křtiny, se slavnostně slaví.

V některých vesnicích ještě udržel použití obřady na každé z těchto událostí, ale ve městech, ve většině případů jsou všechny tyto události se rozhodlo oslavit u stolu s přáteli a rodinou a dávat dárky k dítěti.

Téměř všechny srbské ženy kojí své děti až do věku jednoho roku. V minulosti však děti většinou nebyly odstaveny ani pět let, zvláště pokud bylo dítě nemocné nebo mělo slabou imunitu.

Pro Srbany je narození chlapce vhodnější než dívka, která je vnímána jako cizinec. Chlapci jsou pokračovateli klanu, otcové mohou být hrdí na to, že jejich klan nezmizí a že syn bude pokračovat v mužské linii. Dokonce i po narození jsou chlapci oblečeni do otcovy košile.

Srbové přistupují k výchově dětí poněkud jinak než jiné národy. Děti necítí rodičovskou přísnost, jsou svobodnější a mohou dělat, co chtějí. Pro děti je téměř žádná taková věc, jako je denní rutina, když potřebujete vstát nebo jít do postele v určitou dobu, jíst nebo jít na procházku. Příčinou tohoto vzdělání jsou samotné srbské ženy, které jsou velmi měkké a klidné.

Matky v Srbsku nemohou s dítětem zůstat příliš dlouho, protože dovolená na péči o dítě trvá jen jeden rok. Je možné jej prodloužit na tři roky, ale další dva roky nezaplatí stát, pokud zaměstnavatel nebude chtít poskytnout odměnu za rodičovskou dovolenou. Většina žen však po roce půjde do práce.

Prarodiče se v tomto případě stávají chůvkami, dokud dítě nedosáhne věku, kdy může být podáno mateřské škole. Již v mateřské škole začíná dítě dostávat vzdělání a hodně pozornosti je věnováno především hudbě, malbě a cizím jazykům.

English učit všechny děti z mateřské školy, a dokonce i rodiče mohou začít dávat nějaké znalosti cizích jazyků pro své děti. Poté se obušek již dostávají školy, kde dostanou mají lepší znalost cizího jazyka, stejně jako instituce vyššího vzdělávání.

Často Srbů opustit svou zemi a odejít do zahraničí, jak vydělat peníze v těchto případech, znalost cizích jazyků je velmi užitečné. Mnozí rodiče se také snaží poslat své děti do alespoň ne delší dobu v zahraničí, aby byli schopni rychle naučit a získat více praxe cizího jazyka.

Loučení s rodiči, i když ne na dlouhou dobu – výzva pro děti i pro rodiče, ale pomáhá dětem rychle usadit do cizího prostředí, což je velmi užitečné v budoucnu, kdy budete muset často chodit do jiných zemí do práce.

Pokud srbská rodina odešel za prací do zahraničí a zůstat tam natrvalo, příbuzní vyzkoušet, jak si může přijít na návštěvu častěji, aby nedošlo ke ztrátě na příbuzenské a rodinné vazby. Ujistěte se, že celá rodina i pro pořádání rodinných oslav, jako jsou svatby, křtiny, narození dětí.

Křest je jednou z nejslavnějších svátků v Srbsku. Kmotry jsou vybírány ze sousedů nebo přátel, ale nejsou příbuzní. Může to být dokonce dětští kmotři.

Je to znamení, že dítě se bude zabývat ve svém životě stejné jako to jeho kmotra a kmotr proto vybírejte pečlivě. Je třeba respektovat, který má prestižní práci a dobré povolání. Kmotři jsou členy rodiny a velmi často může přijít na návštěvu svého kmotřence, a dát mu dary.

děti v Srbsku žije se svými rodiči, pokud jsou schopni začít žít nezávisle a nejsou finančně nezávislé. Dcera opouští rodičovský domov, když se ožení.

Avšak i poté, co tam děti pro jejich rodiny a jejich děti, a pak se i nadále naslouchat tomu, co se jim řekne dospělými. Rodiče jsou vždy připraveni pomoci a podpoře svých dětí, i když jsou již poměrně pevně na svém místě a mohou žít samostatně.

Add a Comment