Rodiny kontinentu Austrálie

Rodiny Austrálie.

Australané se liší v tom, že jejich rodiny jsou špatně udržované rodinné vazby a často příbuzní mohou ztratit ze zraku jeden druhého po velmi dlouhou dobu. Není to proto, že Australané nechtějí mít silné rodinné vazby, ale proto, že žijí Australané, kde je práce …

Více o australských rodinách.

Rodiny Nového Zélandu.

Lidé uzavírají manželství pouze tehdy, když to považují za nezbytné, když si uvědomí, že je s tímto mužem nebo ženou připraveni žít celý svůj zbývající život. Pokud jde o finanční situaci, vláda vytvořila maximální podmínky pro mladé rodiny …

Více o rodině Nového Zélandu.

Rodiny z Fidži.

Rodinné vztahy Fidži jsou poměrně matoucí a obtížné pochopit, protože se konkrétně vztahují k různým stupňům příbuzenstva. Základem fijské společnosti je kmen, který tvoří vesnici a kmen, který se skládá z členů, kteří mají různé stupně příbuznosti …

Více o rodině Fidži.

Add a Comment