Prodej bytu. Mýty o prodeji bytu

Prodej bytu je komplexní proces, pro který jsou potřebné znalosti a zkušenosti. Abychom neopakovali chyby jiných lidí, stojí za to, abychom se předem naučili nejčastější mylné představy.

Prodej bytu. Mýty o prodeji bytu

Nejlepší agent je nejzkušenější, ale nezáleží na tom, v které agentuře pracuje. • Mělo by se pamatovat na to, že by se mělo nejlépe zvážit výběr agentury za účelem poskytnutí dobrých služeb (koneckonců, vážná agentura nebude udržovat nekvalifikované zaměstnance ve svých zaměstnancích). Je důležité vědět, jak dlouho společnost funguje na trhu, ať už je to člen profesní organizace, jakou službu poskytuje, jakou pověst používá. Ano, a ptát se na ceny, certifikáty atd. Také neublíží. Osobní zkušenost agenta ve velkých agenturách není tak důležitá, protože mentoringový systém zahrnuje dohled nad nově příchozími s více zkušenými zaměstnanci, kteří jsou plně odpovědní za jejich činnost.

K posouzení ceny bytu stačí telefonicky popsat její realitní kancelář slovem.

Možná je možné zjistit přibližnou cenu bytu tímto způsobem. Je však třeba si uvědomit, že cena korespondence “expresní hodnocení” se může lišit od finále o stovky nebo dokonce tisíce dolarů. Chcete-li pojmenovat přesnou cenu specialista na nemovitosti může být až po důkladné prohlídce areálu.

Pokud se přihlásíte přímo na několik agentur, prodej bude rychlejší a výnosnější.

Není to pravda. Kompetentní reklamní kampaň, jejíž předmětem je prodávající, může obdržet pouze při uzavření smlouvy. V tomto případě agentura, která je přesvědčena, že její náklady vyplatí, plně platí za reklamní kampaň zařízení v předních realitních publikacích. Po uzavření exkluzivní smlouvy je realitní makléř povinen podat zprávu o práci provedené jak klientovi, tak vedení společnosti. To povzbuzuje agenta k tomu, aby byl rychlejší a lepší.

Prodejce nemusí kontrolovat historii bytu.

Zdá se, že historie by měla být předmětem zájmu pouze pro kupujícího. V praxi je ovšem takové ověření nezbytné pro prodávajícího. Kontrola historie a dávání výsledku kupujícímu pozitivně ovlivňuje cenu bytu a rychlost jeho prodeje. Plně informovaný kupující je ochoten zaplatit více za testované objekty.

Seznam dokumentů požadovaných pro prodej bytu je stejný pro všechny transakce tohoto druhu.

Každá transakce má mnoho funkcí, které ovlivňují složení požadovaného balíčku dokumentů. Zohledňuje se počet a věk majitelů, přítomnost majitelů nezletilých osob, invalidní osoby, forma vlastnictví, typ domu, provedené změny atd. Proto před shromážděním potřebných dokumentů pro transakci nezapomeňte konzultovat s odborníky.

Velký počet zobrazení objektů je ukazatelem dobrého výkonu agentů.

Nesprávný názor. Velký počet zobrazení nastane, když se prodávající pokusí samostatně jednat nebo najímá nezkušeného agenta. Je třeba si uvědomit, že ne všichni návštěvníci jsou potenciálními kupci. Zkušený realitní makléř je schopen identifikovat a vyloučit “pouze zájemce” a není připraven k nákupu těchto realitních osob ve fázi telefonického rozhovoru. V důsledku toho jen pár zákazníků přijde do bytu prodávajícího, z nichž jeden nakonec uzavřel dohodu o koupi domu s prodávajícím.

Úkolem realitního makléře je najít kupce.

Nejobvyklejší a velmi nebezpečné pro prodávajícího je blud. Hlavním úkolem realitního makléře je poskytnout zákazníkovi nejvýhodnější cenové podmínky (to vyžaduje zkušenost s vyjednáváním), notarizovat transakci a zaregistrovat vlastnická práva. Kromě toho (a to je nejdůležitější věc!) Realitní by měl poskytnout prodejci spolehlivé a bezpečné výpočty, s výjimkou podvodu jakéhokoli druhu.

Registrační doba pro majetková práva je vždy stejná.

Bohužel tomu tak není.Vzhledem k postavení ve frontách může tento proces trvat několik týdnů až několik měsíců.

Titulní listiny vydává notář.

Často po notářské registraci transakce je prodávající upřímně přesvědčen, že prodej již proběhl a nyní mu může bez prodlení obdržet peníze na svůj životní prostor. To však není pravda. Notář pouze ověřuje transakci: kontroluje osobnost a schopnost občanů, vlastnická práva k objektu, stanoví podmínky transakce. Dokonce i po overení transakce se může přerušit. Převod vlastnických práv se uskutečňuje v “Rosregistratsii” a z různých důvodů může být zápis práv odmítnut. To je důvod, proč před notářskou registrací transakce dojde k uložení peněz do buňky. Chcete-li obdržet peníze kvůli němu, prodávající může až po obdržení dokladů z “Rosregistratsii.”

Prodávající může vybírat peníze z buňky banky sám.

Jak již bylo zmíněno, kupující bytu před vstupem smlouvy do banky vložil peníze do banky. Po registraci vlastnických práv si je může prodejce vyzvednout. Problémem však je, že peníze z buňky mohou být staženy pouze za přítomnosti obou stran (prodávajícího a kupujícího). Před registrací transakce to zaručuje bezpečnost kupujícího: prodávající nemůže samostatně vzít peníze, dokud nebudou obdrženy dokumenty z registrace. Po registraci práv však mohou vzniknout potíže – po tom, co kupující obdržel vše, co potřebuje, a již není spojeno s prodávajícím. Může jít na dovolenou, změnit bydliště, nepřijmout telefonní hovory atd. Někdy se kupující dokonce dostanou k vědomému podvodu, vydírání předchozího majitele bytu – souhlasí s tím, že přijde do banky za peníze, pouze pokud mu bude vyplacena určitá částka. To je důvod, proč ve výpočtech je obzvláště nutný realitář ze spolehlivé agentury – neumožní stranám manipulovat se navzájem. Při pronájmu buňky se agentura stává třetí stranou, která sleduje provádění podmínek transakce a určuje, kdo má právo otevřít buňku.

Add a Comment