Jak se stát vůdcem

Vedoucí – osoba, která v týmu vytváří emoční atmosféru, drží náladu kolektivu, člověka, který má vždy názor a ví, co chce v životě. Lídři se stávají. To je poměrně složitá, ale přesto vyhovující cesta.

Kvality vedení (a mnoho z nich) mohou být kultivovány v procesu účelných robotů nad svými blízkými. Vedoucí zpravidla kombinuje komunikativní schopnosti, vhled a intuici. Takže jste se rozhodli stát se vůdcem, ale nevíte, kde začít. Pak vám tyto tipy a cvičení pomohou stát se vůdcem.

Jak se stát vůdcem

Nejprve vám chci poradit, abyste zůstal sám (dokonce i v procesu změny sebe sama), nenoste masku, nesnažte se být jako “idol”, kterou jste si vybrali. Měli byste pochopit, že jste jedinečná osoba a tato skutečnost vás může stát vůdcem, ale kopírování někoho je nepravděpodobné. Nepochybně, při narození máte energii a schopnost – používat je v maximální míře.

Abyste se stali vůdci, je pro vás nesmírná práce, žádná kniha jako “jak se stát sedmidenním vůdcem” vám nepomůže a slavní “psychologové” v kurzech vám neřeknou něco nového (jejich cílem je získat odměnu od vás). Co potřebujete? Nejprve se ohodnoťte. Zadruhé stanovte jasné cíle. Důležité je poznání jejich nedostatků a jejich odstranění. Co dělat?

1.

Provádějte rozhovor s vaším vnitřním kritikem, objektivně ho proti němu objevíte v reakci na komentáře k vám a ostatním.

2. Uvědomte si, co vás o vašich příbuzných a přátelách myslí. Nechte lidem nejbližším k vám upřímně psát vaše pozitivní a negativní vlastnosti. Analyzujte, co bylo napsáno.

3.

Buďte upřímní sami, uvědomte si své nedostatky. Můžete dokonce zapsat negativní aspekty své postavy na samostatný kus papíru a pak ho vypálit. Papír přijme vše, co mu napíšete, vylejte svou duši, řekněte jí, co vás obtěžuje a jaké jsou důvody, které vám neumožňují dosáhnout úspěchu.

4.

Váš úspěch si zaslouží, aby si je pamatoval. Označte je denně. Vše, co jste během dne dosáhli, musí být zadáno tebe například v notebooku, abyste si mohli poznamenat své vítězství a porážky a analyzovat je.

Aby člověk mohl kultivovat vůdce, musí cíleně pracovat a rozvíjet schopnosti vedení.

1.

Inteligence.

Na něho byste měl věnovat nejdřív pozornost. Nemějte čas na čtení knih a sledujte, jak ti, kteří dosáhli úspěchu, dělají svou práci. Učte se od neznámých a vaše chyby. Nezapomeňte, že negativní zkušenost je také zkušeností. Dát více času komunikaci, hledat nové přátele. Čím víc znáte, tím jednodušší bude jejich nálada. Časem se naučíte porozumět pravým myšlenkám lidí. Vaše znalosti by měly být doplňovány pravidelně.

2.

Sociability.

Tato kvalita je nepochybně neodmyslitelná pro každého vůdce. Ředitel řeči by měl být nejen důsledně budován, ale také být schopen zajímat ostatní. Sociálně-psychologické přístupy by měly být předmětem zvláštní studie vedoucího. V procesu komunikace musí vůdce zajistit, aby všichni členové kolektivu cítili maximální zapojení do společné příčiny a za to musí vedoucí vědět, jaké zájmy řídí činnost každé osoby v týmu. Vedoucí by neměl zapomínat, že je vůdcem a neměl by ukazovat jeho důležitost všemi možnými způsoby. Upřednostňovanou volbou je vybudovat vedoucí komunikace na stejné úrovni jako ostatní.3

3.

Sebedůvěra.

Bez této kvality to vůdce nemůže udělat přesně. Nezapomeňte na své úspěchy, nechte jim dát sílu k vyřešení dalších problémů. V žádném případě se nezastavte před vzniklými problémy a obtížemi, a to po jejich svolení povede k růstu sebevědomí.Stupeň vašeho sebevědomí v sobě může být dáno jakýmkoli rozhovorem: jaké slova používáte, jaký je tón vašeho hlasu, jaká je pozice vašeho těla a dokonce i váš pohled – to vše jsou znaky toho, zda máte jistotu v sobě nebo ne. Chcete se stát vůdcem? Dokažte to svým vlastním způsobem komunikace! Když mluvíte, podívejte se do očí partnerky v očích (pohled pohledu není důkazem důvěry, znamená to, že hledáte podporu), držte hlavu rovnou a trochu si uvolněte ramena (partner nemusí pochopit, že máte vnitřní napětí). Taková slova jako “pravděpodobně”, “něco podobného”, “jako” atd. By neměli být přítomni ve vašem projevu. Vše, co jste vytyčili, by mělo být definováno a nemělo by být považováno za něco, v němž si sami nejste jisti. Jak můžete přesvědčit posluchače, pokud si sami nevíte, co říkáte? Nahraďte “Myslím” za “Jsem si jistý.” V žádném případě se nedopusťte ospravedlnění sebe sama a nedělejte si lítost, bude to přímým znamením vaší slabosti (a vy jste dobře zaoblená osobnost!). Váš hlas by měl být hladký a jasný. Práce na svém projevu co nejpravděpodobněji – je to vaše hlavní “zbraň” v jakémkoli kolektivu. Pamatujte, že to, co chcete posluchačům sdělit, byste měli jasně, stručně a jasně vyložit.

Jak se stát vůdcem

4.

Vytrvalost.

čím tvrdší jste, tím jste více sebejistější. Čím více jste si vědomi sebe sama, tím více jste odolný. Ano, tyto vlastnosti jsou navzájem úzce spjaty a tvoří bludný kruh. Jedním z hlavních principů pro vás by měl být princip “Nezavěšujte nos”. Neuskutečnila jste svůj nápad devětkrát? Vyzkoušejte desátý. Rozumět těchto devětkrát nebylo tak bezvýchodné. Koneckonců jste našli devět způsobů, jak nedosáhnout ztělesnění vašeho nápadu v životě! Jak již bylo uvedeno výše, negativou velkoobchodu je také zkušenost. Vedoucí mohou být vzděláváni sami sobě jen tím, že neustále překonávají překážky, které vyvstávají na vaší cestě, takže se nedotýkejte cesty nejmenšího odporu, nechte se psychicky připravit na možné obtíže. Vývoj vašich schopností může být usnadněn vysokou úrovní vašich nároků vůči sobě. Neodkládat záležitost v dlouhé krabici.

5.

Vyvažování.

Musíte se naučit udržovat střízlivé myšlenky a klid ve všech situacích, nic a nikdo by neměl být schopen dostat vás ze sebe. Pokuste se odstranit ze svého života všechny negativní a zbytečné. Možná si ponecháte věci, které pro tebe nemají žádný význam? Nebo možná komunikujete s lidmi, kteří jsou z nějakého důvodu nepříjemní? Snažte se chránit před tímto druhem komunikace. Vyhýbejte se lidem, kteří se neustále stěžují na svůj život, s výjimkou negativního obvinění, které z nich nemůžete dostat. Nedovolte hněvu a jiným emocím, abyste vedli vaše jednání, pak můžete litovat, že se “rozhořely”, řídili se vaší mysli.

6.

Tvrdost.

V některých situacích musíte být schopni říci solidní “ne”. Být schopen odmítnout je důležitou schopností člověka. Pochopte, že pokud odmítnete přítele, neztratíte jeho přátelství. A pokud ztratíte, jaký je přítel? Musíte se naučit dokázat svůj názor a udržet si klid. Pokud máte pocit, že jste pod tlakem soucitu, nevzdávejte se mu, bránit své práva. Vzdělávejte se v pevném slova. Musíte být schopni odmítnout nejen ostatní, ale sami, nemusíte uspokojovat všechny své slabosti, jinak se nemůžete stát silnou osobou.

7.

Schopnost rozhodovat.

Buďte vždy proaktivní, protože vůdce je “generátorem nápadů”. Snažte se dělat optimální rozhodnutí, ale abyste to udělali, napište vše, co si myslíte, že si zaslouží výstupy ze situace, zvážte klady a zápory a pak vyberte to nejlepší. Pokud nemůžete nic vyřešit, nedávejte mu pocit podráždění. Vždy byste měli situaci posoudit co nejúčinněji.

8.

Účelnost.

“Bez námahy nemůžete ryby vyvést z rybníka,” říká lidská moudrost. Chcete-li dosáhnout tohoto nebo toho cíle, musíte pracovat, abyste se k němu cítili cílevědomě. Zpravidla neexistují okamžité výsledky; Navíc nepřinášejí takovou morální spokojenost, jako kdybyste usilovali o dosažení výsledků. Zapamatujte si všechny své pozitivní vlastnosti, začněte s důvěrou, abyste říkali, že dosáhnete všeho, co jste si mysleli, a okamžitě přistoupíte k realizaci plánu. Nastavte cíl před vámi co nejjasněji.

9.

Odpovědnost.

Zodpovědnost musí být přijatelná pro skupinu lidí a samozřejmě pro sebe. Pokud uděláte něco v omylu, nebojte se přiznat tuto skutečnost. Dejte okolnímu příkladu skutečnost, že nejdůležitější věc, kterou nemáte na ramenou druhých, ale udělejte to sami. Vezměte trochu větší odpovědnosti než rozdělit ostatním – jste vůdcem a na něm leží odpovědnost. Musí být schopno uspokojit zájmy jednotlivých členů kolektivu a bojovat za společnou věc. Nepoužívejte se nebo se nechte stát tyranem – podívejte se na zlatou medaili! Jako cvičení při rozvíjení pocitu zodpovědnosti můžete udělat následující. Vezměte list papíru. Vaším úkolem je napsat nejméně deset vět. Všechny by měly začít slovy: “Jsem zodpovědný za” a pak napište vše, co si myslíte, že je v tomto případě nutné. Toto cvičení není frivolní zábava, má významný význam. Přehodnoťte, co musíte udělat. Jedná se o krok, abyste se lépe porozuměli.

Jak se stát vůdcem

10.

Organizační schopnosti.

Vedoucí by měl mít možnost najít společný jazyk se všemi členy týmu a vyřešit rozdíly, které v něm vznikly. Navíc je hlavním úkolem vůdce spojit lidi (perspektiva, cíl nebo myšlenka). Buďte pozorní vůči všem členům týmu, zaujměte postoje, preference, priority, koníčky každého a samozřejmě si nenechte ujít názory ostatních. Nemějte strach, pokud nejprve nebudete mít dobrý tým. Tato dovednost vždy přichází s časem, se zkušenostmi, úzce souvisí s vaším vyhraným respektem a důvěrou v tým.

Rozvíjení dovedností v oblasti vedení, nepochybně dosáhnete svého cíle. Hodně štěstí!

Add a Comment